۱ شهریور ۱۳۹۵

نكات مهم تبليغ در گوگل

نكات مهم تبليغ در گوگل ۱ . در صورتي كه بيننده روي تبليغ شما كليك نكند از موجودي شما در حساب گوگل تان هيچ مبلغي كسر نخواهد شد تنها در صورت كليك كردن و وارد شدن به سايت شما از موجودي شما كسر خواهد شد. URL . 2 آدرس يك صفحه غير از صفحه اصلي هم مي تواند بعنوان مقصد كليك […]
۱ مهر ۱۳۹۵

تبلیغات گوگل Google AdWords چیست؟

امروزه با توجه به گسترش چشمگير اينترنت و حضور آن در تمامي بخش هاي زندگي حضور در آن يك امر ضروري براي تمامي افراد ، موسسات ، شركتها و سازمان ها مي باشد. اما با توجه به گستردگي بسيار زياد آن تمامي كاربران نياز دارند براي دستيابي به اطلاعات و يا خدمات مورد نظر خود از موتورهاي جستجو استفاده نمايند. […]
۱ دی ۱۳۹۵

۱۳ علل رايج عدم نمايش تبليغ در گوگل

علل رايج عدم نمايش تبليغ در گوگل در كل ۱۳ علت رايج براي عدم نمايش تبليغ در گوگل وجود دارد: Keyword Relevancy .1 هنگامي كه گوگل عبارت كليدي مورد نظر كاربر را نامرتبط تشخيص دهيد. در اين حال كاربر بايد كلمات ارائه شده را مرتبط با متن صفحه خود انتخاب نمايد( كلمه حتما در صفحه و meta keyword صفحه قيد شده باشد.) […]