آموزش ایلوستریتور کار با قلم مو ها Brush Tools
کار با Brush ها و تنظیمات آن در ایلوستریتور
31 ژانویه 2017
آموزش ایلوستریتور Select Menu Illustrator
آشنایی با دستورات منوی Select در ایلوستریتور
4 فوریه 2017

شناخت ابزارهای انتخاب و کاربرد های آنها در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور شناخت ابزارهای انتخاب Select Tools
درس شانزدهم : شناخت ابزارهای انتخاب و کاربرد های آنها

همان طور که در قسمت های قبل گفتیم Illustrator نرم افزاری است که مبنای کار آن بر پایه بردار، منحنی و قطعه مسیرهاست. بدین لحاظ اولین گام در هنگام ویرایش و انجام عملیات با مسیرها، قابلیت انتخاب این مسیرها و اجزاء تشکیل دهنده آنها است.

در Illustrator ابزارهای مختلفی با کاربردهای متفاوت برای این منظور طراحی شده اند که هر یک از آنها در موقعیت خاص خود کاربرد داشته و دارای ویژگی های منحصر به خود هستند. در Illustrator ابزارهایی که می توانند عمل انتخاب مسیرها و قطعه مسیرها را انجام دهند شامل Selection ،Direct Selection ،Group Selection ،Lasso و Magic Wand است. برای این که بیشتر با این ابزارها و کاربردشان آشنا شوید در ادامه به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

ابزار (Selection Tool (V

از این ابزار برای انتخاب کامل مسیر یا شیء، جابه جایی و تغییر اندازه آن استفاده می شود به طوری که برای این منظور کافی است بر روی شیء مورد نظر کلیک کنید، در این حالت شیء به حالت انتخاب شده در می آید، علاوه بر این برای انتخاب گروهی مسیرها یا اشیاء مورد نظر نیز لازم است در اطراف آنها درگ نمایید. در این حالت مشاهده خواهید کرد، مجموعه اشیاء قرار گرفته در داخل محدوده به حال انتخاب درآمده اند.

لازم به توضیح است که از این ابزار برای تغییر اندازه اشیاء نیز استفاده می شود. برای این منظور پس از کلیک بر روی شیء موردنظر، در اطراف آن محدوده چهارضلعی با هشت دستگیره ظاهر می شود که به راحتی از طریق این دستگیره ها می توان عمل تغییر اندازه شیء مورد نظر را انجام داد. در صورتی که محدوده چهارضلعی در اطراف شیء نمایش داده نمی شود می توانید به منوی View رفته و دستور Show Bounding Box را اجرا نمایید یا از کلید های ترکیبی Shift+Ctrl+B استفاده نمایید.

انتخاب شیء توسط ابزار Selection Tool

انتخاب شیء توسط ابزار Selection Tool

نکته : برای انتخاب گروهی اشیاء به صورت جداگانه و کم یا اضافه کردن آنها از سایر اشیاء انتخاب شده، می توانید در هنگام استفاده از ابزار، کلید Shift را پایین نگه دارید. ولی برای انتخاب گروهی به صورت یکجا، توسط Selection در اطراف آنها درگ نمایید.

انتخاب گروهی اشیاء توسط ابزار Selection Tool

انتخاب گروهی اشیاء توسط ابزار Selection Tool

برای انتخاب شیء ای که در زیر سایر اشیاء قرار دارد می توانید در هنگام استفاده از ابزار Selection کلید Ctrl را پایین نگه دارید و سپس بر روی شیء بالایی کلیک کنید. البته توجه داشته باشید در هنگام کار با سایر ابزار ها نیز اگر کلید Ctrl را فشاردهید، ابزار Selection در هنگام کار فعال می شود.

انتخاب شیء در زیر شیء دیگر

انتخاب شیء در زیر شیء دیگر

 

آموزش تصویری ابزارهای انتخاب Selection Tool  و تنظیمات آن

ابزار (Direct Selection Tool (A

از این ابزار که به آن ابزار انتخاب مستقیم نیز گفته می شود برای انتخاب نقاط لنگری تشکیل دهنده یک مسیر و حرکت دادن نقاط و دستگیره های یک مسیر استفاده می شود. ضمن اینکه توسط آن می توان زیر مسیرهای تشکیل دهنده اشیاء را نیز انتخاب کرد.

نکته : در هنگام کار با ابزار Direct Selection با پایین نگه داشتن کلید Shift می توان نقاط انتخابی را به مجموعه نقاط انتخاب شده قبلی اضافه کرد.

برای انتخاب هر نقطه در مسیر کافی است بر روی نقطه مورد نظر کلیک کرده ضمن اینکه برای انتخاب تعدادی از نقاط نیز به صورت گروهی، کافی است در اطراف این نقاط توسط ابزار فوق درگ نمایید در این حالت بخشی از یک مسیر به حالت انتخاب درخواهد آمد.

ابزار Group Selection Tool

این ابزار برای انتخاب گروهی هریک از مسیرهای تشکیل دهنده یک شیء استفاده می شود. معمولاً در هنگام ترسیم یک مسیر، ممکن است چند گروه از مسیرها موجب تشکیل شیء نهایی شوند این ابزار با هر بار کلیک، یک دسته از گروه های تشکیل دهنده شیء را انتخاب و به مجموعه انتخاب شده قبلی اضافه می کند. به عنوان مثال به شکل زیر توجه کنید. این شیء از دو گروه مسیر تشکیل شده به طوری که با اولین بار کلیک، گروه اول و با کلیک دوم در همین گروه (گروه انتخاب شده قبلی) ، مشاهده خواهید کردکه گروه دوم مسیرهای تشکیل دهنده مسیر اصلی توسط ابزار Group Selection به انتخاب قبلی اضافه خواهند شد.

انتخاب شیء توسط ابزار Group Selection Tool

انتخاب شیء توسط ابزار Group Selection Tool

نکته : اگر در هنگام استفاده از ابزار Direct Selection کلید Alt را پایین نگه دارید این ابزار به Group Selection تبدیل می شود.

آموزش تصویری ابزارهای انتخاب  Direct Selection Tools  و Group Selection

ابزار (Lasso (Q

در هنگام انتخاب مجموعه ای از مسیرها توسط ابزار Selection می توانید از یک محدوده چهارضلعی در اطراف آنها، اقدام به انتخاب گروهی از اشیاء نمایید، اما گاهی اوقات اشیاء در بخش های مختلف صفحه قرار داشته و نمی توان برای انتخاب آنها از محدوده چهارضلعی استفاده کرد.در این حالت مناسب ترین ابزار Lasso است. توسط این ابزار می توان محدوده های آزاد در اطراف اشیاء مختلف برای انتخاب آنها ایجادکرد.

انتخاب اشیاء توسط ابزار lasso

انتخاب اشیاء توسط ابزار lasso

اما یکی از کارهای اختصاصی ابزار Lasso آن است که می تواند بخشی از یک مسیر را نیز با محدوده های آزاد خود انتخاب نماید. برای این منظور کافی است در اطراف بخشی از مسیر مورد نظر که قرار است انتخاب شود درگ نمایید با این عمل تنها نقاط موجود در محدوده مورد نظر به حالت انتخاب درخواهد آمد.

آموزش تصویری ابزار انتخاب کمان Lasso  و تنظیمات آن

ابزار (Magic Wand (Y

یکی از ابزارهای انتخاب کاربردی در Illustrator ابزاری به نام عصای سحرآمیز است. به طوری که با استفاده از آن می توان اقدام به انتخاب محدوده های رنگی مشابه در یک تصویر کرد. این ابزار دارای قابلیت ویژه ای بوده به طوری که با کلیک کاربر در یک ناحیه از ترسیم، رنگ هایی انتخاب خواهند شد که مشابه رنگ نقطه انتخابی باشند. بنابراین به طور ساده می توان گفت این ابزار اختصاصا برای انتخاب اشیاء بر اساس شباهت رنگی عمل می کند.
آموزش تصویری ابزار انتخاب عصای جادویی Magic Wand و تنظیمات آن

اگر قبل از استفاده از این ابزار بخواهید تنظیمات ابزار را انجام دهید کافی است بر روی ابزار دابل کلیک نمایید در این حالت پنجره تنظیمات آن باز خواهد شد.

در این پنجره گزینه های زیر وجود دارد:

Fill Color : انتخاب این گزینه سبب انتخاب بخش پرکننده ترسیم توسط ابزار می شود.

Tolerance : میزان دقت ابزار است به طوری که هر چه مقدار آن بیشتر باشد دقت ابزار کمتر شده در نتیجه محدوده بزرگتری از رنگ های مشابه انتخاب می شود و برعکس هر چه این مقدار کمتر باشد، دقت ابزار افزایش یافته و به دلیل انتخاب دقیق محدوده رنگی منطبق با رنگ نقطه کلیک شده، محدوده کوچکتری انتخاب خواهد شد.

Stroke Color : انتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء، بر اساس شباهت رنگ خط دور صورت می گیرد.

Stroke Weight : انتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء، بر اساس شباهت میزان ضخامت دورخط صورت می گیرد.

Opacity : انتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء، توسط ابزار بر اساس شباهت میزان شفافیت می شود.

Blending Mode : انتخاب این گزینه سبب انتخاب شیء یا اشیاء، توسط ابزار بر اساس شباهت مد آمیختگی می شود.

پایان درس شانزدهم

درس قبلی درس بعدی
مشاهده لیست دروس آموزش مقدماتی ایلوستریتور

مدیر
مدیر
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک ، ایده پرداز ، مشاور در زمینه تبلیغات ، طراح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *